top of page

Aktuell Statistik

Det finns 183 sjukvårdstolkar i talade språk enligt uppgifter från Kammarkollegiets hemsida, 29/12 - 2019. Det fanns 153 i slutet på 2017 och 2014 var siffran 150. De senaste 2 årens ökning ser vi som ett resultat av att fler regioner har valt att införa Domstolsverkets taxa samt att hålla fast vid att högst tolkkompetens alltid efterfrågas i första hand.

Lista över språk med antal sjukvårdstolkar i hela Sverige, enligt uppgifter från Kammarkollegiet, 29/12 - 2019

Albanska                                                          3

Arabiska                                                         17

BKS (bosniska, kroatiska, serbiska)        24

Engelska                                                          5

Finska                                                             21

Franska                                                            2

Grekiska                                                           1

Kantonesiska                                                  1

Kurdiska (Sorani)                                          6

Lettiska                                                            1           

Mongoliska                                                    2

Nederländska                                                1

Persiska                                                          7

Polska                                                            16

Rikskinesiska                                                5

Rumänska                                                      1

Ryska                                                             32

Spanska                                                         29

Turkiska                                                         8

Tyska                                                               1

bottom of page