Sjukvårdstolkarna

NYHETER

Härunder har vi publicerat de nyhetsbrev som vi har skickat till dig. Du kan även hitta dokument som hör till brevet.

Nyhetsbrev 2020


I Nyhetsbrev nr 2 kan du läsa om redogörelsen av vår kontakt, från början till slut, med Region Skåne avseende den nya upphandlingen samt om våra möten med Språkservice och Digitaltolk. 

Trevlig läsning! 


NYHETSBREV nr 2

NYHETSBREV nr 1


2019

Sjukvårdstolkarnas enkäter

Dokument

Arkiverade Nyhetsbrev

2018

2017